Hakkımızda
2018-2019 öğretim yılında, 9. 10. 11. ve 12. sınıflar ve mezun öğrencileri sınavlara hazırlamak, okullarına yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur. Kurucumuz Kimya Öğretmeni Bilbaşar Coşkun'dur. Bilbaşar öğretmenimiz, Zafer Dershanelerinde 2002 yılında stajyer olarak başlamış, 2006'da bölüm başkanı, 2010'da da Antalya Zafer Dershanelerinin kurucusu olmuştur. 2015 yılında ise Zafer Kolejini kurmuştur. Sonrasında Birey Özel Öğretim kursunun kuruculuğunu yapmış ve tüm bu birikimlerini Bilbaşar Üniversite Hazırlık Kursu'nda toplamıştır.

İletişime Geç

VİZYON

Zorluklar karşısında güçlü, öz kaynaklarının farkında, akılcı, yaratıcı, bilgi birikimi zengin ve özgür düşünen bireyler toplumda aktif şekilde yer alarak olumlu ilişkiler kurabilirler ve kendilerini gerçekleştirebilirler. Bu bağlamda, öğrencilerimizin kendilerini tanımaları, gelişmeleri ve hayatta başarılı olmaları için onlara akademik gelişimlerini destekleyen ve öğrenme süreçlerini doğru olarak şekillendirmelerini sağlayan eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra kişisel ve sosyal gelişimlerine destek olacak kültür, edebiyat, sanat, spor, bilim ve teknoloji etkinlikleri yürüten atölye çalışmaları ve kulüpler sunuyoruz. Bilbaşar Okulları olarak yaratmak istediğimiz okul geleneği ve kültürü öğrencilerimizin keyif aldıkları, kabul ve değer gördükleri akademik, kültürel ve sosyal bir ortamda pek çok alanda kendilerini geliştirmeleri için hayata, canlılara ve ilişkilere değer veren bireyler olmalarıdır. Bu amaçla öğrencilerimizi kendilerine inanan, kaynaklarını doğru kullanan, azimle ve üretkenlikle hayata atılan bir nesil olmaları için hazırlıyoruz.

Misyon

Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür. Kültür okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek, anlama yeteneğini eğitmektir.

 

Mustafa Kemal Atatürk

 

Bilbaşar Okulları olarak, “Bütün ümidim gençliktedir.” diyerek ülkemizin ve toplumumuzun geleceğini yeni nesillere emanet eden büyük önderimiz Mustaka Kemal Atatürk’ün öğretmenlere yüklediği sorumluluk ve görev bilinciyle yola çıkarak çocuklarımızı ve gençlerimizi kucaklamaya geliyoruz. Bu yolda öncelikli hedefimiz:

 

·       Türkiye Cumhuriyeti’nin temelini oluşturan ve bizleri bağımsız, eşitlikçi, barışçıl ve insancıl yapan Atatürk ilke ve devrimlerini özümseyen

·       çağın koşullarına en iyi şekilde uyum sağlayarak kişisel ve mesleki gelişimlerini sürdürebilen

·       yaşamın ve doğanın önemini kavrayarak çevresine bu özenle yaklaşan

·       milli değerlerine ve kültürüne sahip çıkarken insan olma paydasında başka uluslara saygılı ve hoşgörülü davranan

·       ülkemizdeki ve dünyadaki olaylardan ve değişimlerden haberdar olan

·       bilişim sistemlerini, araştırma yöntemlerini ve iletişim kaynaklarını etkili şekilde kullanabilen

·       hayatboyu öğrenmeyi ve özer öğrenici olmayı benimseyen

·       sorumluluk sahibi, problem çözme becerileri gelişmiş

·       ders yükümlülüklerinde başarılı olduğu kadar insanlığın tarih cetveline ve bilgi birikimine hakim, genel kültürü yüksek

·       okuyan, araştıran, sorgulayan ve çözümleyen

·       yaratıcı, ilhamını sanattan, edebiyattan, pozitif bilimlerden alan

·       hoşgörülü, saygılı, bilinçli, duygusal zekası ve ifade becerileri yüksek

·       bedenen ve ruhen sağlıklı 

 

bireyler yetiştirmektir.

Okullarımızda herkesin eşit şekilde değer gördüğü ve saygı duyulduğu güvenli, huzurlu ve verimli bir eğitim-öğretim ortamı sağlıyoruz ve öğrencilerimizin hayellerini gerçekleştirmelerini destekliyoruz. Alanlarında başarılı, mesleğini seven, önerilere ve yeniliklere açık, çözümcü, araştırmacı ve öğrenmeyi heyecanlı bir yolculuğa dönüştüren öğretmenlerimizin desteğiyle çocuklarımızın ve gençlerimizin hayata atılmalarını hedefliyoruz.